NOWA WSPÓŁPRACA - podstawowe informacje

Nie współpracowaliśmy jeszcze razem,
dlatego dla przejrzystości potencjalnej współpracy to podstawowe informacje:.

 

1. Zawsze zadaje dużo pytań, bo zawsze lubię przekazywać drugiej stronie konkretne i niezmienne ustalenia. Tym bardziej jak jeszcze z kimś nie pracowałem.
 

2. Zawsze wymagam 30% "I TRANSZY" (z całości kosztorysu) - zadatku płatnego na minimum 5-7 dni przed terminem planu zdjęciowego.
 

3. Nie pracuję na dłuższym terminie rozliczenia końcowego całości - II TRANSZY - niż 14 dni z nowymi Klientami, natomiast 21 dni z Klientami powracającymi.
 

4. Gdy z winy Klienta znacząco zaczyna zaburzać się harmonogram na etapie wyboru zdjęć do postprodukcji, zdarza się, że postprodukcja trwa później dłużej, gdyż może się to przeplatać/gryźć z moimi innymi zobowiązaniami również opartymi o harmonogramy.
 

5. Gdy jak w pkt.4 proces wyboru zdjęć przez Klienta znacząco się przeciąga i tak wystawiana jest faktura końcowa zgodnie z pierwotnym harmonogramem.
 

6. Wszystkie moje wyceny na dole mają informację, że ja wraz z osobami pracującymi przy sesji (poza AgencjąModelek-MODELKĄ oni mają to prawo zawsze) mamy prawo publikować efekty na swojej stronie (oczywiście po Kliencie), celem „pochwalenia się”, prezentacji w portfolio - własnego dorobku/pracy - oczywiście z precyzyjnymi podpisami, że „Klient XYZ, Agencja ZYX” etc. W przypadku gdy Klient nie chce wyrazić na to zgody, całość wyceny jest powiększona o 30%.
 

7. Jeśli coś przeoczę w wycenie, jakiś koszt pojawi się z mojej winy, zawsze "biorę to na klatę" i nawet się o tym nie dowiadujecie.
 

8. Jeśli jakieś koszty pojawiają się w wyniku zmiany ustaleń, są odpowiednio wcześniej sygnalizowane, mailowane i aneksowane etc. Nigdy nie jest tak że dopiero poznajecie je na fakturze końcowej.

9. Na przestrzeni 14 lat pracy zawodowej jako fotograf/producent planów zdjęciowych jedynie 3 (trzy!) plany zdjęciowe
(na około 900 zrealizowanych) przedłużyły się o więcej niż 2 godziny, jednak nigdy o więcej niż 3 godziny.
W każdym z tych przypadków wydłużenie wynikało ze zdarzeń losowych, bądź zmiany konwencji/koncepcji na planie zdjęciowym.

10. Z własnej nieprzymuszonej woli nie umawiam planów zdjęciowych - reklamowych - na PONIEDZIAŁKI. Robię to tylko na wyraźną prośbę (i odpowiedzialność) Zleceniodawcy. Praktyka pokazała wielokrotnie, że to słuszne i ekonomiczne podejście do produkcji.

>>> kliknij <<< NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W OGÓLNODOSTĘPNYM "FAQ" NA MOJEJ STRONIE >>> kliknij <<<

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY - przykład

 1. Kontakt.
  To już najpewniej mamy za sobą.
   

 2. Wstępne założenia - określenie potrzeb.
  Co będzie przedmiotem Umowy, jakie będzie tego zastosowanie, w jakiej ilości oraz na jaki czas i jakie pola eksploatacji.
   

 3. Kosztorys / wycena.
  Na podstawie określonych potrzeb przygotowane zostanie czytelne i rzetelne zestawienie wszystkich występujących kosztów.
   

 4. Akceptacja kosztorysu.
  Tutaj jest moment na wszelkie zmiany, aktualizacje.
   

 5. Umowa - ustalenie terminu, harmonogramu planu zdjęciowego.
  Wszystko przelewamy na papier - przygotowujemy Umowę i podpisujemy w dwóch lub trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach.
   

 6. Płatność “I TRANSZA” (~30%).
  Zaksięgowana płatność na minimum 5 dni przed terminem sesji  jest gwarantem rezerwacji potwierdzenia terminu / zorganizowania ekipy. 
  Brak płatności w wyznaczonym terminie oznacza niedotrzymanie warunków Umowy i pozwala ją zerwać w dowolnym momencie. Środki te przeznaczone są m.in. na zadatki/zaliczki na poczet rezerwacji terminów osób/obiektów/zakupu niezbędnych materiałów etc.
   

 7. Plan zdjęciowy.
  Postępujemy wg założonego harmonogramu planu zdjęciowego, realizujemy plan.
   

 8. Przesłanie PREV’ek
  Surowych zdjęć poglądowych - celem wybrania najlepszych ujęć przez Zleceniodawcę. Ma to miejsce do 24/48h od zakończenia planu zdjęciowego, najczęściej jest to “na drugi dzień”. >>> kliknij <<< TUTAJ MOJE WSKAZÓWKI JAK SZYBKO I EFEKTYWNIE WYBIERAĆ ZDJĘCIA >>> kliknij <<< 
   

 9. Wybór ujęć przez Zleceniodawcę do dalszej postprodukcji.
  Często jeden z trudniejszych etapów dla Zleceniodawcy, trzeba zarezerwować sobie na to spokojny czas! Nawet cały dzień Uwzględniamy to w harmonogramie w obowiązku Zleceniodawcy, aby to nie zaburzyło czasowo dalszych etapów i nie kolidowało z innymi realizacjami/zleceniami.
   

 10. Postprodukcja materiałów.
  Odbywa się niezwłocznie po wskazaniu ujęć (wszystkich - nie ma możliwości postprodukcji partiami) przez Zamawiającego wg założonego harmonogramu. W przypadku gdy z opóźnienia Zleceniodawcy w wyborze ujęć terminy się przesuną, priorytetowe są inne realizacje/zlecenia, które przebiegają zgodnie z harmonogramami. Np. zdjęcia to zgodnie z harmonogramem - z reguły to od 4 do 7dni roboczych // video to zgodnie z harmonogramem - z reguły do 7dni roboczych. W przypadku zaburzenia harmonogramu czas może się wydłużyć do 21dni roboczych.
   

 11. Przekazanie gotowych materiałów.
  Następuje najczęściej drogą elektroniczną - link do pobrania z serwera. Zamawiający pobiera pliki, akceptuje i robi sobie kopie archiwizacyjne we własnym zakresie.
   

 12. Płatność “II TRANSZA” (~70%)
  Do 7-14 dni od momentu przekazania finalnego materiału. W przypadku, gdy z winy Zamawiającego harmonogram prac uległ zmianie (np. opóźnienie w wyborze ujęć) moment rozliczenia odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem, nawet gdy materiały nie zostały jeszcze przekazane.
   

Inne pytania / wątpliwości - jestem do dyspozycji:
Jakub Woźniak - www.jakubwozniak.com / 604 194 262 / jakubwozniak@vp.pl