top of page

PRZEBIEG / ZASADY WSPÓŁPRACY
aktualizacja / obowiązuje od dnia 01/01/2024

Dla przejrzystości współpracy to podstawowe informacje, które pomogą każdej ze Stron:.
 

1. Zawsze zadaje dużo pytań, bo zawsze lubię przekazywać drugiej stronie konkretne i niezmienne ustalenia.
 

2. Zawsze wymagam od 40% do 70% "I TRANSZY" (z całości kosztorysu). 
Płatnej na minimum 10-14 dni przed terminem planu zdjęciowego, co jest potwierdzeniem rezerwacji terminu.

 

3. Nie pracuję na dłuższym terminie rozliczenia końcowego całości - tj. II TRANSZY - niż 7 dni z nowymi Klientami,

natomiast 14 dni z Klientami powracającymi (pod warunkiem, że nie mieli nigdy opóźnień w płatnościach).
 

4. Gdy z winy Klienta/Agencji/Zamawiającego harmonogram zaczyna się znacząco zaburzać na etapie wyboru zdjęć do postprodukcji, zdarza się, że postprodukcja trwa później dłużej, gdyż może się to przeplatać/"gryźć" z moimi innymi zobowiązaniami również opartymi o harmonogramy.
 

5. Gdy jak w pkt.4 np. proces wyboru materiałów do postprodukcji przez Klienta znacząco się przeciąga i tak wystawiana jest faktura końcowa zgodnie z pierwotnym harmonogramem (skrajna data rozliczenia zawsze z góry jest założona w Umowie)..
 

6. Wszystkie moje wyceny na dole mają informację, że ja wraz z osobami pracującymi przy sesji (poza AgencjąModelek-MODELKĄ oni mają to prawo zawsze) mamy prawo publikować efekty na swojej stronie (oczywiście po Kliencie), celem „pochwalenia się”, prezentacji w portfolio - własnego dorobku/pracy - oczywiście z precyzyjnymi podpisami, że „Klient XYZ, Agencja ZYX” etc. W przypadku gdy Klient/Agencja/Zleceniodawca nie chce wyrazić na to zgody, całość wyceny jest powiększona o ~40%.
 

7. Jeśli coś przeoczę w wycenie, jakiś koszt pojawi się z mojego przeoczenia/winy, zawsze "biorę to na siebie" i nawet się o tym nie dowiadujecie.
 

8. Jeśli jakieś koszty pojawiają się w wyniku zmiany ustaleń, są odpowiednio wcześniej sygnalizowane, mailowane i aneksowane etc. Nigdy nie jest tak że dopiero poznajecie je na fakturze końcowej.

9. Na przestrzeni 17 lat pracy zawodowej jako fotograf/producent planów zdjęciowych jedynie 5 (pięć!) planów zdjęciowych
(na około 1000 zrealizowanych) przedłużyły się o więcej niż 2 godziny, jednak nigdy o więcej niż 3 godziny.
W każdym z tych przypadków wydłużenie wynikało ze zdarzeń losowych, bądź zmiany konwencji/koncepcji na planie zdjęciowym przez Klienta/Agencję/Zleceniodawcę.

10. Z własnej nieprzymuszonej woli nie umawiam planów zdjęciowych - reklamowych - na PONIEDZIAŁKI.
Robię to tylko na wyraźną prośbę (i odpowiedzialność) Zleceniodawcy. Praktyka pokazała wielokrotnie, że to słuszne i ekonomiczne podejście do produkcji, mam na poparcie słuszności tych działań konkretne przykłady z życia. 

>>> kliknij <<< NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W OGÓLNODOSTĘPNYM "FAQ" NA MOJEJ STRONIE >>> kliknij <<<

PRZEBIEG WSPÓŁPRACY - przykład

 1. Kontakt.
  To już najpewniej mamy za sobą.

   

 2. Wstępne założenia - określenie potrzeb.
  Co będzie przedmiotem Umowy, jakie będzie tego zastosowanie, w jakiej ilości oraz na jaki czas i jakie pola eksploatacji.

   

 3. Kosztorys / wycena. 
  PRECYZYJNA - WIĄŻĄCA WYCENA JEST MOŻLIWA TYLKO I WYŁĄCZNIE W OPARCIU O KONKRETNE ZAŁOŻENIA.

  Na podstawie określonych potrzeb przygotowane zostanie czytelne i rzetelne zestawienie wszystkich występujących kosztów.

   

 4. Akceptacja kosztorysu.
  Tutaj jest moment na wszelkie zmiany, aktualizacje.

   

 5. Pre-PPM (pre-pre-production meeting)
  Jeśli jest potrzeba spotykamy się on-line w celu doprecyzowania ustaleń w zakresie ujęć, Modeli/Modelek/lokacji etc.

   

 6. Umowa - ustalenie terminu, harmonogramu planu zdjęciowego. 
  Wszystko przelewamy na papier - przygotowujemy Umowę i podpisujemy w dwóch lub trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach.
   

 7. Płatność “I TRANSZA” (od 40% do 70%).
  PŁATNOŚĆ "I TRANSZY" W TERMINIE JEST POTWIERDZENIEM REZERWACJI TERMINU PLANU ZDJĘCIOWEGO.

  Zaksięgowana płatność na minimum 10-14 dni przed terminem sesji  jest gwarantem rezerwacji potwierdzenia terminu / zorganizowania ekipy. 
  Brak płatności w wyznaczonym terminie oznacza niedotrzymanie warunków Umowy i pozwala ją zerwać w dowolnym momencie. Środki te przeznaczone są m.in. na zadatki/zaliczki na poczet rezerwacji terminów osób/obiektów/zakupu niezbędnych materiałów etc.

   

 8. PPM (pre-production meeting) na minimum 7-10 dni przed planem zdjęciowym.
  Jeśli jest potrzeba spotykamy się on-line w celu potwierdzenia, że wszystko mamy i za tydzień, bądź kilkanaście dni bez niespodzianek widzimy się na planie zdjęciowym.

   

 9. Plan zdjęciowy.
  Postępujemy wg założonego harmonogramu planu zdjęciowego, realizujemy plan.

   

 10. Przesłanie PREV’ek
  Surowych zdjęć poglądowych - celem wybrania najlepszych ujęć przez Zleceniodawcę. Ma to miejsce do 48h od zakończenia planu zdjęciowego.
  >>> kliknij <<< TUTAJ MOJE WSKAZÓWKI JAK SZYBKO I EFEKTYWNIE WYBIERAĆ ZDJĘCIA >>> kliknij <<< 

   

 11. Wybór ujęć przez Zleceniodawcę do dalszej postprodukcji.
  Często jeden z trudniejszych etapów dla Zleceniodawcy, trzeba zarezerwować sobie na to spokojny czas! Nawet cały dzień Uwzględniamy to w harmonogramie - po stronie Zleceniodawcy jest, aby to nie zaburzyło czasowo dalszych etapów i nie kolidowało z innymi realizacjami/zleceniami.

   

 12. Postprodukcja materiałów.
  Odbywa się niezwłocznie po wskazaniu ujęć (wszystkich kompleksowo - nie ma możliwości postprodukcji partiami) przez Zamawiającego wg założonego harmonogramu. W przypadku gdy z opóźnienia Zleceniodawcy w wyborze ujęć terminy się przesuną, priorytetowe są inne realizacje/zlecenia, które przebiegają zgodnie z harmonogramami. Np. zdjęcia to zgodnie z harmonogramem - z reguły to od 5 do 7 dni roboczych // video to zgodnie z harmonogramem - z reguły 10-14 dni roboczych. W przypadku zaburzenia harmonogramu czas może się wydłużyć nawet do 21-28dni roboczych.

   

 13. Przekazanie gotowych materiałów.
  Następuje najczęściej drogą elektroniczną - link do pobrania z serwera. Zamawiający pobiera pliki, akceptuje i robi sobie kopie archiwizacyjne we własnym zakresie.

   

 14. Płatność “II TRANSZA” (60-30% - pozostała kwota)
  Do 7 dni (max. 14 dla Klientów powracających) od momentu przekazania finalnego materiału LUB w przypadku, gdy z winy Zamawiającego harmonogram prac uległ zmianie (np. opóźnienie w wyborze ujęć) moment rozliczenia odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem (zawartym w Umowie), nawet gdy materiały nie zostały jeszcze przekazane.


 

Wyznaję zasadę ZERO TOLERANCJI dla opóźnień w płatnościach / zatorów płatniczych!
 

Inne pytania / wątpliwości - jestem do dyspozycji:
Jakub Woźniak - www.jakubwozniak.com / 604 194 262 / jakubwozniak@vp.pl

bottom of page